Φτηνά, φτιάχνουμε την ιστοσελίδα σας

Αν θέλετε να σας φτιάξουμε ιστοσελίδα παρόμοια με τη δική μας, με δωρεάν χώρο φιλοξενίας, το κόστος είναι 40 ευρώ το χρόνο (συμπεριλαμβανομένου τού ΦΠΑ). Για κάθε ανανέωση περιεχομένου (μέχρι 30 γραμμές κείμενο και μέχρι 5 φωτογραφίες), το κόστος είναι 3 ευρώ

Εφημερίδα Αιγάλεω

To έντυπο φύλλο μας τής 5ης Νοεμβρίου (μηνιαίο)

 

Η Αυτοδιοίκηση την

εποχή του μεταμνημονιακού Ν(Δ)εοφιλελευθερισμού

Γράφει ο
Δημήτρης Μπίρμπας
Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ, εκπρόσωπος ΡΑΠ (Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική
Πρωτοβουλία)

Το τοπίο για την Αυτοδιοίκηση στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαγράφεται άνυδρο και κακοτράχαλο. Η αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική εκτροπή του ν. 4623/2019, καθώς και οι νομοθετικές παρεμβάσεις και εγκύκλιοι ουσιαστικά
αλλοιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα και δημιουργούν ανεξέλεγκτες δημαρχιακές πλειοψηφίες σε όργανα και επιτροπές του δήμου, χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση.
Ο αναπτυξιακός-σκούπα, με το άρθρο 179, δίνει τη δυνατότητα, με την όποια απαρτία επί των παρόντων, χωρίς μελέτη και προϋποθέσεις, για ανάθεση σε ιδιώτες
των υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου και έπεται συνέχεια.
Η Αυτοδιοίκηση οφείλει επιπλέον να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις ενός ακραία νεοφιλελεύθερου προϋπολογισμού, όπου:
● Οι ΚΑΠ παραμένουν σταθεροί, οι λειτουργικές ανάγκες και το κόστος ανεβαίνουν, απαγορεύονται οι προσλήψεις, άρα υπερφορολόγηση πολιτών και ΣΔΙΤ
Στο προσχέδιο αναφέρεται ότι η αύξηση που προβλέπεται στις μεταβιβάσεις της κεντρικής κυβέρνησης οφείλεται σε άλλους παράγοντες (13η σύνταξη, δικαστικές αποφάσεις, ΕΦΚΑ) και όχι σε αύξηση των ΚΑΠ, καθώς και στην προβλεπόμενη
αύξηση των ροών των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Η προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων του κεντρικού κράτους από φόρους (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ) θα έπρεπε να προκαλέσει ανάλογη αύξηση των ΚΑΠ, που όμως δεν προβλέπεται. Δυστυχώς, αποδεικνύει τη συνέχιση της πολιτικής αυθαίρετης εφαρμογής των ΚΑΠ, ακόμα και ως προς τη σύνθεσή τους, π.χ. με τη μη ένταξη σε αυτούς των φορολογικών εσόδων από παρελθόντα οικονομικά έτη (ΠΟΕ).
Επίσης, στο προσχέδιο δεν γίνεται μνεία στην αποπληρωμή των παρακρατηθέντων εσόδων της Τ.Α. (περίπου 27 δισ. ευρώ), που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης. Για τον λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων για την αποπληρωμή τους.
● Μεσοπρόθεσμο και πλεονάσματα

Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2022 προβλεπόταν ότι οι αποδιδόμενοι πόροι στην Τ.Α. θα αυξηθούν κατά 234 εκατ. το 2020. Η αύξηση αυτή δεν εμπεριέχεται στο προσχέδιο προϋπολογισμού. Παράλληλα, συνεχίζεται η παράλογη απαίτηση για τη δημιουργία πλεονασμάτων ύψους 49 εκατ. € (βασικό σενάριο) ή 194 εκατ. € (εναλλακτικό σενάριο με ενσωματωμένες
παρεμβάσεις). Στο ερώτημα, αφού οι επιχορηγήσεις δεν αυξάνονται και οι δαπάνες παραμένουν σχετικά σταθερές, πώς θα δημιουργηθούν αυτά τα πλεονάσματα, η απάντηση που δίνει το προσχέδιο είναι με αύξηση των φορολογικών, κυρίως των ανταποδοτικών, εσόδων των ΟΤΑ και φυσικά με ιδιωτικοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 179 του αναπτυξιακού.
● Απουσιάζει η Αυτοδιοίκηση από τις αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης
Η μη συμμετοχή της Τ.Α. στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών της κυβέρνησης για την οικογένεια και την υπογεννητικότητα, τα φυσικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις, την οικοδομική δραστηριότητα κ.λπ. αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοτυπία.
Τα ευρωπαϊκά κράτη επιλέγουν η ανάπτυξη και κυρίως οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας να ανήκουν στην Τ.Α., διότι δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς αποκέντρωση. Η αποτελεσματική κοινωνική προσφορά επιτυγχάνεται μόνο με την εγγύτητα στον πολίτη και το πρόβλημα. Είναι εμφανές ότι το πελατειακό κράτος επανέρχεται ριμύτερο.
● Ελαχιστοποίηση του ΠΔΕ
Σε μια χώρα που έχει υποφέρει, επί σειρά ετών, από την ύφεση, τα ζητούμενα είναι η ανάκαμψη και η ανάπτυξη. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επενδύσεις. Ομως η
διαφορά μας (13,10%) σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. (20,90%) ή της ευρωζώνης (21,40%) αντί να μειώνεται αυξάνεται, παρ’ ότι στο προσχέδιο Κ.Π. 2020 η αξιοποίηση του εργαλείου των δημοσίων επενδύσεων αξιολογείται ως σημαντική αναπτυξιακή πολιτική.
Αξίζει να τονιστεί ότι στη συζήτηση που διεξάγεται στα ευρωπαϊκά όργανα για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2021-2027), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με την αντίστοιχη Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου (REGI) αναμένεται να καταθέσουν αίτημα για τη δέσμευση των κρατών-μελών όσον αφορά την αύξηση στους προϋπολογισμούς τους για δημόσιες επενδύσεις από 2% (κατά μέσο όρο) που είναι σήμερα σε 2,8%. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι για να προσκληθούν ιδιωτικές επενδύσεις θα πρέπει να έχουν προηγηθεί δημόσιες, αν φυσικά δεν μιλάμε για
«ξεπούλημα». Ομως, το άμεσο μέλλον του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προβλέπεται ζοφερό. Θα είναι μειωμένο κατά 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Κ.Π. 2019.
Στον αντίποδα, αξίζει να θυμηθούμε τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σε συνθήκες σκληρών μνημονιακών περιορισμών, που, παρά τις όποιες αστοχίες του, προχώρησε στη δημιουργία νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών
εργαλείων, όπως ο «Φιλόδημος», προϊόν συνεργασίας των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, του οποίου η υλοποίηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Το πρόγραμμα εκκίνησε με αρχικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, αλλά σύντομα έφτασε τα 2,391 δισ. ευρώ, με δανειοδότηση από την ΕΤΕπ μέσω του ΤΠΔ. Είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι η αποπληρωμή των δανείων καλύπτεται από το ΠΔΕ, μη επιβαρύνοντας τους δήμους.
Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 502 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,236 δισ. ευρώ (62% της συνολικής εξειδίκευσης). Η συνέχειά του όμως είναι κυριολεκτικά στον
αέρα, λόγω της προαναφερθείσας μείωσης κατά 600 εκατ. του ΠΔΕ το 2020.
Τα συνέδρια της Αυτοδιοίκησης (με τα πολλαπλά εκλογικά συστήματα!) οφείλουν να απαντήσουν άμεσα και συντεταγμένα τόσο στον θεσμικό αυταρχισμό (νομοθέτηση
χωρίς διαβούλευση, ν. 4623, αναπτυξιακός, προϋπολογισμός, απειλή διακοπής των ΚΑΠ για τα διαθέσιμα κ.λπ.) όσο και στις ακραία νεοφιλελεύθερες κυβερνητικές πολιτικές (περικοπές, ιδιωτικοποιήσεις και υπερφορολόγηση των πολιτών).
Η υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης απαιτεί τις ευρύτερες δυνατές πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες και αυτό πρέπει να αποτυπωθεί στην εκλογή των οργάνων της. Η σημερινή απαράδεκτη απουσία τους από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση για την κατοχύρωση του θεσμικού της ρόλου -ως ισότιμου δεύτερου πυλώνα του ενιαίου
πολιτικοδιοικητικού μας συστήματος- και από τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις πρέπει να ανατραπεί. Αυτό θα συμβεί μόνο με την εκλογή οργάνων με διεκδικητική στόχευση και σαφές κοινωνικό και αντι-νεοφιλελεύθερο πρόσημο. Αυτή είναι η
πρόκληση και πρέπει ως Αυτοδιοίκηση να την αντιμετωπίσουμε χωρίς κομματικές αγκυλώσεις.

 

***

 

Ενημέρωση από την ecopress.gr
Δασικοί Χάρτες: Οδηγός για να κατοχυρώσετε δικαιώματα και περιουσίες

 

Με αφορμή την αναμενόμενη παράταση μικρής διάρκειας, για την υποβολή αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών οι ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν τι και πως να πράξουν για να κατοχυρώσουν δικαιώματα και περιουσίες.

 

 

«Εξοικονομώ»: Ένταξη στο πρόγραμμα όλων όσοι υπέβαλαν αίτηση

 

Το θέμα τέθηκε στο τραπέζι συνάντησης του ΥΠΕΝ με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Παράλληλα ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι «αναζητούνται επιπλέον πόροι ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση»

Λεπτομέρειες για τα παραπάνω θέματα στην http://www.ecopress.gr.

Το παρακάτω κείμενο μάς έστειλε το Twitter:

Οι ακροδεξιές αυταπάτες της Ν.Δ.

 

Δημοσίευση στην Αυγή: 01 Νοεμβρίου 2019 00:47

Το προσφυγικό είναι ένα ζήτημα που υπερβαίνει τις δυνατότητες της Ελλάδας. Η διαχείρισή του είναι ζήτημα που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που έχει ειπωθεί εκατοντάδες φορές.

Όσο η Ν.Δ. ήταν αντιπολίτευση χρησιμοποιούσε το προσφυγικό ως μοχλό αποσταθεροποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Φώναζε ότι τους πρόσφυγες τους φέρνει η κυρία Τασία. Όταν οι Βίσεγκραντ μας έκλεισαν τα σύνορα, σχεδόν πανηγύρισε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι παραιτείται από τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων. Ούρλιαξε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι.

Ακόμα χειρότερα, υποκίνησε και χαϊδολόγησε όλες τις τοπικές αντιδράσεις των ακροδεξιών. Κάλυψε πολιτικά επιθέσεις εναντίον προσφύγων. Υποκίνησε, μαζί με φασιστικές ομάδες, επεισόδια όταν επισκέφτηκε ο Τσίπρας τη Λέσβο. Και υποσχέθηκε σε όλον αυτόν τον κόσμο ότι όταν θα έρθει στα πράγματα, οι προσφυγικές ροές θα σταματήσουν, οι βάρκες θα σπρώχνονται πίσω, οι «λάθρο» θα γίνονται πακέτο με συνοπτικές διαδικασίες.

Τώρα η κυβέρνηση της Ν.Δ. είναι αντιμέτωπη με τις ακροδεξιές αυταπάτες της. Όσα υποσχέθηκε στην ξενοφοβική εκλογική της βάση είναι αντίθετα με το Διεθνές Δίκαιο. Και χωρίς σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, η χώρα μπορεί να βρεθεί απομονωμένη, χωρίς την παραμικρή βοήθεια στη διαχείριση της κατάστασης. Την ίδια στιγμή, η ακροδεξιά εκλογική βάση εξαγριώνεται. Και οι τοπικές αντιδράσεις στην εγκατάσταση έστω και μερικών δεκάδων προσφύγων είναι ανεξέλεγκτες.

Τώρα προσπαθεί να πείσει ότι σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. Και παράλληλα προσπαθεί να κατευνάσει τους ακροδεξιούς με ένα πρακτικά ανεφάρμοστο νομοσχέδιο για το άσυλο, για το οποίο φωνάζουν όλες οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις. Αλλά η ισορροπία σε δύο βάρκες δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ.

 
Το παρακάτω κείμενο μάς εστάλη από το Τουίττερ:
Ρένα Δούρου: Μια απάντηση στην κρίση ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Spotlight Πολιτικη

  • Υστερόγραφα Team

  • Οκτώβριος 30, 2019

 

Τη σημασία της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς ως εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης και αντιμετώπισης της ανόδου του ρατσισμού, του εθνικισμού και του φανατισμού με το πρόσχημα του προσφυγικού – μεταναστευτικού φαινομένου, υπογράμμισε κατά την παρέμβασή της στην Επιτροπή Τρεχουσών Υποθέσεων του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, η Ρένα Δούρου.

 

Η Ρένα Δούρου εισηγούμενη, σε συνεργασία με την αντιπρόεδρο του Κογκρέσου, Μπάρμπαρα Τότσε, Έκθεση σχετικά με τον ρόλο του «Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα», αφού τόνισε τη βαρύνουσα σημασία των «πολιτιστικών δρόμων» στην «οικοδόμηση γεφυρών και οικονομικής ανάπτυξης», παρατήρησε ότι «με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σκιαγραφήσουμε την απάντηση στη σημερινή κρίση ευρωπαϊκής ταυτότητας».

 

«Μέσα από τον διαπολιτισμικό διάλογο, πέρα από τα σύνορα που χωρίζουν, μπορούμε να οικοδομήσουμε ό,τι μας ενώνει, ειδικά σήμερα, που αντιμετωπίζουμε την άνοδο των εθνικισμών, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού». «Η πολιτιστική μας κληρονομιά μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε τις κοινές μας αξίες: τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό του κράτους δικαίου». «Και μάλιστα σε μια περίοδο που η 4η Βιομηχανική επανάσταση επιβάλλει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αξιόπιστες απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις τόσο των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης όσο και του προσφυγικού – μεταναστευτικού φαινομένου».

 

«Η μόνη απάντηση στην παραπληροφόρηση και τη διαστρέβλωση»

 

«Σε μια περίοδο παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της ενημέρωσης, σε μια περίοδο καλλιέργειας της άγνοιας, χρειαζόμαστε την πολιτιστική διαφορετικότητα και τον διαπολιτισμικό διάλογο με στόχο μια ευρωπαϊκή ταυτότητα αλληλεγγύης, ισότητας και ελευθερίας», παρατήρησε η Ρένα Δούρου. «Της μόνης απάντησης στους εθνικισμούς, τα κλειστά σύνορα, τον λαϊκισμό που αρνείται τα θεμελιώδη ευρωπαϊκά δικαιώματα, που δίνουν ελπίδα και έμπνευση στους νέους».

 

Η Ρένα Δούρου, παρεμβαίνοντας, στην Ολομέλεια του Κογκρέσου, στη συζήτηση σχετικά με την Έκθεση για τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο θέμα των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, αφού τόνισε ότι το ζήτημα πλέον λαμβάνει, πέρα από παραδοσιακές μορφές «λόγω πολέμων» και νέες, «λόγω της κλιματικής κρίσης», υπογράμμισε την ανάγκη «αξιοπιστίας του πολιτικού λόγου», καλώντας τους νέους αντιπροσώπους να γίνουν «οι σκληρότεροι κριτές μας» ειδικά σήμερα «70ή επέτειο ίδρυσης του Συμβουλίου της Ευρώπης».

 

«Το καθήκον μας απέναντι στους νέους είναι να τους δώσουμε την έμπνευση να αγωνιστούν για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου κατά της ανόδου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας». «Δεν μας επιτρέπεται να αποτύχουμε γιατί αυτό το καθήκον δεν αφορά ένα πρόσωπο ή ένα κόμμα αλλά είναι η κρίσιμη πρόκληση για το μέλλον της Δημοκρατίας, της Ειρήνης και της κοινωνικής Δικαιοσύνης στην ευρωπαϊκή ήπειρο», υπογράμμισε η ίδια.

 

Τέλος, η Ρένα Δούρου, παρεμβαίνοντας στην Επιτροπή των Περιφερειών του Κογκρέσου, τόνισε τη διττή διάσταση – «της ευκαιρίας και της πρόκλησης» – που παρουσιάζει η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, μέσα από την «εμβάθυνση της τοπικής δημοκρατίας, της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς». «Περισσότερη αποκέντρωση πρέπει να σημαίνει, πρακτικά, περισσότερη Δημοκρατία και Ισότητα στην Ευρώπη». «Οι περιφερειακές αρχές πρέπει να επεξεργαστούν εκείνες τις πολιτικές που καταστούν τις Περιφέρειες παράγοντες εμβάθυνσης της Δημοκρατίας, προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενίσχυσης του κράτους Δικαίου», τόνισε η ίδια.

***

Εκρηκτικά προβλήματα και ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή

 

Μας εστάλη από την κ. Ρίτσα Τιρτιράκη

Περιοδεία της Λιάνας Κανέλλη, βουλευτή του ΚΚΕ, σε συγκρότημα ειδικών σχολείων στο Αιγάλεω

 

Με εκπαιδευτικούς και γονείς μίλησε χτες η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, σε συγκρότημα ειδικών σχολείων στο Αιγάλεω όπου περιόδευσε. Η συζήτηση ήταν πλούσια σε προβληματισμό και αγωνία, τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των γονέων, καθώς η εικόνα αυτών των σχολείων δεν διαφέρει από τη συνολική που αφορά σε όλη την Ειδική Εκπαίδευση, ως «αποπαίδι» του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η βουλευτής επιβεβαίωσε το διαχρονικό ενδιαφέρον του Κόμματος να προβάλλει αιτήματα που έχουν σύγχρονο περιεχόμενο, απαιτώντας την ικανοποίησή τους όχι μόνο με βάση το αναγκαίο αλλά πολύ περισσότερο με αυτό που είναι δυνατό να γίνει. Τόνισε την ανάγκη ο ίδιος ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, με συλλογικό και οργανωμένο τρόπο, γιατί η επιλογή «να πορευτώ ατομικά και ό,τι καταφέρω» είναι αναποτελεσματική. Το ΚΚΕ, όπως είπε η βουλευτής, έχει εξαντλήσει όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα, ως μέσο πίεσης στην εκάστοτε κυβέρνηση, ώστε τα οξυμένα προβλήματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να είναι στην επικαιρότητα, επιζητώντας την άμεση επίλυσή τους, όμως αυτό, πραγματικά, δεν φτάνει. Είναι ανάγκη ο ίδιος ο λαός με τη μαζική και οργανωμένη διεκδίκησή του να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και όχι να κάτσει «πίσω», θεατής.

Ανέδειξε ως κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν την Ειδική Εκπαίδευση την εκτεταμένη αναπλήρωση των εκπαιδευτικών και όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στα ειδικά σχολεία, το κτιριακό και το ζήτημα των μεταφορών. Χαρακτηριστικά, τόνισε ότι η διαρκής αναπλήρωση δεν επιτρέπει σε όλο το επιστημονικό δυναμικό να εξελιχθεί και να αναπτύξει την αναγκαία σταθερή σχέση με τα ίδια τα παιδιά που την έχουν απόλυτα ανάγκη. Η αναπλήρωση αποτελεί μια κακή εκδοχή διαχείρισης και βολέματος της κατάστασης σε βάρος τόσο των εργαζομένων όσο, πολύ περισσότερο, των ίδιων των παιδιών. Ανέδειξε την ακαταλληλότητα των κτιρίων, που είναι πολύ λιγότερα από τις ανάγκες που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να συνωστίζονται πολλαπλάσια παιδιά από τη δυναμικότητά τους, με άμεση επίπτωση στην ίδια την παιδαγωγική πράξη. Ενώ για το ζήτημα των μεταφορών τόνισε ότι είναι απαράδεκτο να μην έχει επιλυθεί δύο μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που ακολούθησε, με τους εργαζόμενους και τους γονείς να επιβεβαιώνουν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το 80% των εργαζομένων είναι αναπληρωτές και οι προσλήψεις πολύ λιγότερες από αυτές που ζήτησαν οι σχολικές μονάδες με βάση τις εγγραφές των παιδιών. Για παράδειγμα, στο ΕΕΕΕΚ από τους 16 εργαζόμενους στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ειδικότητα αναγκαία και αναντικατάστατη) που ζήτησαν, έχουν προσληφθεί μόλις 8 αναπληρωτές. Αναφέρθηκαν στην ίδρυση, εδώ και 10 χρόνια, του ΕΕΕΕΚ στο Περιστέρι, που δεν έχει λειτουργήσει με ευθύνη τόσο της δημοτικής αρχής όσο και των κυβερνήσεων, αλλά και του ΕΕΕΕΚ Αθήνας που αν και έχει ιδρυθεί δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος για να στεγαστεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το υπάρχον σχολείο να επιβαρύνεται με πολλαπλάσιους μαθητές και να ανταποκρίνεται με μεγάλες δυσκολίες στις σύνθετες ανάγκες αυτών των παιδιών. Επιπλέον, οι μεταφορές, με το απαράδεκτο ισχύον καθεστώς των αναθέσεων σε ιδιώτες, είναι μετέωρες κάθε φορά που λήγουν οι συμβάσεις, ενώ πραγματοποιούνται δρομολόγια με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις με αποτέλεσμα μεγάλη ταλαιπωρία για γονείς και παιδιά.

Τέλος, εντύπωση προκάλεσε η παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα στο εν λόγω συγκρότημα, την ίδια ώρα που ήταν προγραμματισμένη η περιοδεία της βουλευτή του ΚΚΕ, με ταυτόχρονη παρέμβαση και προσπάθεια να παρουσιάσει ανερυθρίαστα το... έργο της Περιφέρειας, τη στιγμή που κλείνουν δύο μήνες από την έναρξη του σχολικού έτους και τα δρομολόγια στο ειδικό νηπιαγωγείο και το ΕΕΕΕΚ δεν έχουν καλυφτεί...

***

Προφίλ υγείας των δημοτών ετοιμάζει ο Δήμος Αιγάλεω

 

Πολιτικές και δράσεις πρόληψης και προαγωγής σε όλο το φάσμα των ηλικιών και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες σχεδιάζει να εφαρμόσει ο Δήμος Αιγάλεω, στοχεύοντας στην ενημέρωση του πληθυσμού, σχετικά με την πορεία της ζωής και την ενδυνάμωση τους. Παράλληλα ο Δήμος σκοπεύει να υιοθετήσει πολιτικές για τη διατροφή, τη φυσική άσκηση, τον καπνό, το αλκοόλ, την ψυχική και πνευματική υγεία, ενισχύοντας και διαμορφώνοντας τις υπηρεσίες του με επίκεντρο τον άνθρωπο, προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα για την δημόσια υγεία, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής των κατοίκων του.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αιγάλεω υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας, για την εκπόνηση μελέτης του προφίλ υγείας του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

 

Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής υπάρχει εκτενές ερωτηματολόγιο, το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.

 

Θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια, αναλογικά με τον πληθυσμό, τα οποία θα συμπληρωθούν από εκπαιδευμένους εθελοντές- συνεντευκτές, οι οποίοι θα έχουν πιστοποιηθεί από τον Δήμο.

 

Όσοι θέλουν να συμμετέχουν, ως εθελοντές , στην πρωτοβουλία και να εκπαιδευτούν από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ, μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους μέχρι τις 15 Νοεμβρίου στην οδό Ελλησπόντου 7, Α' όροφος, 2105982406.

***

Μπορείτε να δείτε το μήνυμα του Δημάρχου Αιγάλεω για την
Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων στο facebook: http://bit.do/ffxv2

Το ηλεκτρονικό φύλλο τής 12ης Νοεμβρίου (εβδομαδιαίο)

«Του ριζικού μου από μακριά, τη πόρτα να αγναντέψω»

Στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου Μικρασιατών Αιγάλεω «Οι Νέες Κυδωνίες» για τη διατήρηση της παράδοσης και της συλλογικής μνήμης, πραγματοποιείται μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Του ριζικού μου από μακριά, τη πόρτα να αγναντέψω», στις

16 Νοέμβρη ημέρα Σάββατο και ώρα 7:00 μ.μ. στον Πολυχώρο «Ελληνικό Μολύβι-Γ.Βρανά» (Ιερά Οδός 154 και Νάξου, στάση Μετρό Ελαιώνας).

Η έντυπη έκδοση είναι μηνιαία (εκτός Αυγούστου) και τιμάται 2 ευρώ. Η ετήσια συνδρομή είναι 17,60 ευρώ.

Μπορείτε να αγοράσετε το έντυπο ή το ηλεκτρονικό φύλλο από τα γραφεία μας ή να τα πληρώσετε μέσω τραπεζικής κάρτας και να σας τα στείλουμε

Διεύθυνση: Γρηγορίου Κυδωνιών 15, Αιγάλεω 122 41, τηλ. 2105909350 - 6979610708. E-mail: egaleo@mail.com  και egaleo1@yandex.com

Τιμές διαφημίσεων

Οι τιμές τών διαφημίσεων στην εφημερίδα μας αρχίζουν από 7,50 ευρώ, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ).

Δημοσιεύουμε και αγγελίες έναντι 5 €, σε πλαίσια μεγέθους 7,4Χ4,3 εκατοστών.

Στις ιστοσελίδες, στα ιστολόγια, στο κανάλι μας κ.λπ., οι τιμές αρχίζουν από 1,50 ευρώ τον μήνα (έχουμε αρκετές ιστοσελίδες, ιστολόγια κ.λπ.!!!)

Το ηλεκτρονικό φύλλο εκδίδεται συνήθως κάθε βδομάδα, και υπάρχουν και έκτακτα φύλλα (στέλνεται με μέιλ). Τιμάται 0,40 ευρώ. Η ετήσια συνδρομή είναι 14,30 ευρώ.

Οι φωτογραφίες μας πωλούνται 0,30 ευρώ η μία.

Αν θέλετε βοήθεια σε θέματα δορυφορικής, σας βοηθάμε με πολύ μικρό κόστος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε τον κόμβο μας wix.com για τη φιλοξενία

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now